VA SYD

CSR - För miljön, nära dig

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett samlingsnamn för de sätt en organisation tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Vad betyder CSR för oss på VA SYD?

VA SYDs verksamheter ska göra nytta för dig i din vardag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att kombinera en varsam hantering av naturresurser med de behov som du och samhället har. Och att göra det effektivt, till en rimlig kostnad. 

För miljön, nära dig 

Genom att ta hand om miljön och varandra skapar vi värde för dig – nu och i framtiden. Vi ska driva vår verksamhet för att åstadkomma social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, grundbultarna i allt CSR-arbete. 

Ansvar och utmaningar

En växande region, klimatförändringar, nya kundbehov och att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är några av de många utmaningar VA SYD står inför under de kommande åren. Vi ställer höga krav på oss själva och vi arbetar med vårt eget ansvar och den roll vi kan spela för att kunna svara upp mot de utmaningar som omvärlden skapar. Vårt ansvar omfattar inte bara oss själva. Ibland har vi ansvar för hela systemet, ibland är vi bara en aktör av många. Men vi tar alltid ansvar och verkar för en lösning som gynnar en hållbar samhällsutveckling.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa