Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725) som säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin hemsida. Detta gäller också kommunalförbund som VA SYD. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska.

På anslagstavlan

Förbundsfullmäktige hade sammanträde den 18 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Förbundsfullmäktige 2018-06-18

Förbundsstyrelsen hade sammanträde den 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Förbundsstyrelsen 2018-06-15

Förbundsstyrelsen hade sammanträde den 15 juni. Protokoll med omedelbar justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Förbundsstyrelsen 2018-06-15

Ägarnämnd Malmö hade sammanträde den 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Ägarnämnd Malmö, 2018-06-14

Tekniska nämndens avfallsdelegation hade sammanträde den 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från avfallsdelegationen, 2018-06-14

Ägarnämnd Eslöv hade sammanträde den 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Ägarnämnd Eslöv, 2018-06-13

Ägarnämnd Burlöv hade sammanträde den 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Ägarnämnd Burlöv, 2018-06-13

Ägarnämnd Lund hade sammanträde den 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Protokoll från Ägarnämnd Lund 2018-06-12