Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725) som säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin hemsida. Detta gäller också kommunalförbund som VA SYD. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska.

På anslagstavlan

Förbundsstyrelsen har haft sammanträde den 6 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag Förbundsstyrelsen 2018-12-06

Protokoll från Förbundsstyrelsen 2018-12-06

Förbundsfullmäktige hade sammanträde den 26 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag Förbundsfullmäktige 2018-10-26

Protokoll från Förbundsfullmäktige 2018-10-26  

Förbundsstyrelsen har haft sammanträde den 17 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag Förbundsstyrelsen 2018-10-17

Protokoll från Förbundsstyrelsen 2018-10-17

Ägarnämnd Malmö med avfallsdelegationen hade sammanträde den 12 oktober. Protokollen är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag Ägarnämnd Malmö och avfallsdelegationen 2018-10-12

Protokoll från Ägarnämnd Malmö, 2018-10-12

Ägarnämnd Burlöv hade sammanträde den 11 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag Ägarnämnd Burlöv 2018-10-11

Protokoll från Ägarnämnd Burlöv, 2018-10-11

Ägarnämnd Eslöv hade sammanträde den 11 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag Ägarnämnd Eslöv 2018-10-11

Protokoll från Ägarnämnd Eslöv, 2018-10-11

Ägarnämnd Lund hade sammanträde den 9 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 

Anslag Ägarnämnd Lund 2018-10-09

Protokoll från Ägarnämnd Lund 2018-10-09

Preliminär tidplan för ledning mellan Lund och Malm 2018-10-15