Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725) som säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin hemsida. Detta gäller också kommunalförbund som VA SYD. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska.

På anslagstavlan

Förbundsstyrelse hade sammanträde den 23 mars 2018. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag från Förbundsstyrelse, 2018-03-23