Ägarnämnder

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fem ägarnämnder, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.

De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnd Burlöv

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Nils Holmqvist (M) ordförande  Göran Kihlstrand (C)
 Rolf Hagmann (SD) vice ordförande  Uno Törringer (C)
 Hans-Åke Mårtensson (S)  Ingvar Persson (S)
 Jonas Lyberg (S)  Katja Larsson (S)
 Anders Brännström (L)  Håkan Dahlgren (M)

Representanter i ägarnämnd Eslöv

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Janet Andersson (S) ordförande  Lilli Trpkoski (S)
 Bengt Andersson (M) vice ordförande  Håkan Bjelkengren (M)
 Jan-Åke Larsson (S)  Lars Holmström (V)
 Madeleine Atlas (C)  
 Fredrik Ottesen (SD)  

Representanter i ägarnämnd Lomma

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Robert Wenglén (M) ordförande  Eva Banheden Lindblad (M)
 Jerry Ahlström (M) vice ordförande  Aron Regnell (M)
 Sofia Forsgren Böhmer (M)  Per Bengtsson (S)
 Sandra Pilemalm (L)  
 Lisa Bäck (S) 2:e vice ordförande  

Representanter i ägarnämnd Lund

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Anne Landin (FNL) ordförande  Arash Fayyazi (L)
 Christer Wallin (M) vice ordförande  Markus Ebbinghaus (L)
 Christer Wallström (L)  Linnéa Bjärum (L)
 Per Johnsson (C)  Christoffer Stenström (M)
 Johan Björk (KD)  Daniel Nilsson (M)
 Lena Fällström (S) 2:e vice ordförande  Johnny Hulthén (S)
 Mikael Thunberg (S)  My Lilja (S)
 Margareta Kristensson (S)  Hanna Örnskär (MP)
 Shahad Lund (MP)  Saima Jönsson Fahoum (V)
 Steingrimur Jonsson (V)   Lars Siljebratt (V)
 Victoria Tiblom (SD)  Urban Nilsson (SD)

Representanter i ägarnämnd Malmö

Ordinarie ledamöter

Ersättare

 Andreas Schönström (S) ordförande  Charlotte Sundell (S)
 Lars-Göran Jönsson (M) vice ordförande  
 Pethra Ängquist (S)  Theodor Embäck (S)
 Eyup Kurtulmus (S)  Karin Olsson (M)
 Håkan Ask (SD)  

Sidan uppdaterad 17 december 2019 13:20

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa