De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.
Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, ändring av verksamhetsområdet och ABVA,
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor,
  • fastställa delegationsordning inom ägarnämndens ansvarsområde.