De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.
Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnden för Malmö

Ordinarie ledamöter för Malmö
Andreas Schönström ordförande (S) 
Anders Törnblad, första vice ordförande (MP)
Lars Göran Jönsson, andre vice ordförande (M)
Solange El-Haj (S)
Tonni Andersson (SD)

Ersättare
Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Helena Grahn (M)