De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnden för Lund

Ordinarie ledamöter för Lund

Emma Berginger, ordförande (MP)
Lena Fällström, vice ordförande (S)
Mats Helmfrid, 2:a vice ordförande (M)
Klas Svanberg (M)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Ulf Östman (V)
Christian Resebo (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare
Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Olof Peterffy (V)
Gubb Marit Stigson (FI)
Birger Swahn (M)
Alexander Leverentz (M)
Cecilia Barnes (L)
Camille Neptune (L)
Johan Nilsson (C)