De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnden för Eslöv

Ordinarie ledamöter för Eslöv

Janet Andersson ordförande (S)
Bengt Andersson, vice ordförande (M)
Jan Åke Larsson (S)
Annette Linander (C)
Göran Granberg (SD)

Ersättare
Hanna Barjosef (S)
Håkan Bjelkengren (M)
John Fidler (L)