De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnden för Burlöv

Ordinarie ledamöter för Burlöv

Hans-Åke Mårtensson, ordförande (S)
Vlado Somljacan (MP)
Fredrik Jörgensen (C)
Lars-Anders Espert (SD)
Nils Holmqvist (M)

Ersättare

Jonas Lyberg (S)
Katja Larsson (S)
Kerstin Lidén (V)
Rolf Hagmann (SD)
Anders Brännström (L)