Barn framfor Kretseum

Om Kretseum

Precis vid foten av Hyllie vattentorn och bredvid Hyllie vattenpark ligger Kretseum som invigdes i januari 2015. Sedan dess har skolelever, vuxenstudenter, branschkollegor och allmänhet gjort studiebesök på Kretseum för att inspireras och aktiveras till att göra smarta val i vardagen som bidrar till en hållbar stad. 

Utställningen Den hållbara staden är en interaktiv upplevelse som fokuserar på hur vatten, avfall och energi hanteras i en hållbar stad. Syftet med huset och utställningen är att ge besökarna kunskap och kännedom om hur våra samhällsbärande verksamheter VA SYD, E.ON, Malmö stad och Sysav fungerar.

Kunskap är viktig för att skapa medvetenhet, och är en förutsättning för att skapa förändring i attityd och beteenden. Att förändra sina dagliga vanor till ett mer miljövänligt agerande är nödvändigt för en hållbar stadsutveckling.

Alla besök måste bokas i förväg, men under vissa lov håller vi öppet för allmänheten. Info om detta finns på vasyd.se/kretseum när det är aktuellt.Sidan uppdaterad: 18 januari 2021 14:47

Innehållsansvarig: webbredaktionen