Omkopploing av stuprör

Ersättning för kapade stuprör i Lund

Sedan årsskiftet kan även villaägare i Lund få ersättning för att kapa sina stuprör och leda ut vattnet i trädgården.

Ju fler som tar hand om regnvattnet från stuprören i trädgården desto bättre. Då hjälps vi åt att avlasta ledningarna när det regnar och minskar på så vis risken för översvämning. Dessutom får vi prima regnvatten till trädgården under torra dagar. Tillsammans gör vi plats för vattnet!

Koppla bort stuprör och få ersättning

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna.

I Lund och Malmö kan du få 2 500 kronor för varje stuprör som på korrekt sätt kopplas från VA SYDs ledningsnät. Du ansöker om ersättningen när arbetet är utfört. Villkor för ersättning är att:

  • Fastigheten är belägen innanför verksamhetsområdet för dagvatten i Lunds eller Malmö kommun
  • Ytan vars vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter
  • Vattnet inte rinner in på grannfastighet
  • Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur
  • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken i gatan

Läs mer på Plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering. När regnar det riktigt, riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla – till exempel vid skyfall – tar vattnet andra vägar. Hur mycket vatten får plats hos dig?

Du kanske även vill läsa