Typhus A och B

Taxejusteringar för VA 2020

Den 17 juni 2019 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter
för VA i VA SYD-kommunerna som gäller från 1 januari 2020. 

Från och med 1 januari 2020 gäller den nya taxan för VA. För samtliga kommuner väntar höjda brukningsavgifter för vatten och avlopp. 

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Kostnadsområden som främst har ökat jämfört med 2019 är inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har också en stor underhållsskuld som vi behöver investera i.

Genomsnittlig höjning per kommun

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Burlöv: 5,5%

Eslöv: 5,5%

Lomma: 9%

Lund: 3%

Malmö: 8,5%

Läs mer om VA-taxan och avgifter här

Innehållsansvarig: webbredaktionen