Från vänster: Lisa, Kenny, Mire och Lucas

Tre snabba till VA SYDs sommarvikarier

Under sommarmånaderna intas VA SYD av ett gäng duktiga sommarvikarier som får organisationen att rulla även under semestrarna. Här berättar fyra av dem om hur det är att sommarjobba på VA SYD.

Lisa – sommarjobbar på enheten Utredning och förbättring på Ledningsnätsavdelningen

  • Pluggar till civilingenjör inom Ekosystemteknik med inriktning Vattenresurshantering

Vad visste du inte om VA SYD när du började?

Jag visste inte att VA SYD är en arbetsplats med ett aktivt utvecklingsarbete, som för mig har märkts till exempel genom väderradarprojektet och Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Hur ser en vanlig dag ut för dig som sommarvikarie?

Jag har flera olika uppgifter, och en vanlig dag kan till exempel vara att jag läser och sammanställer information och vetenskapliga artiklar om väderradar och hur sådana kan användas vid bland annat automatiserad styrning av avloppssystem. Jag läser också av regnmätare (de få gånger det har regnat!) och jämför med vad VA SYDs väderradar i Dalby har registrerat. En väldigt ovanlig dag var förresten när jag var med uppe på Dalby vattentorn när väderradarn lyftes upp och installerades en solig dag i början av juli! Jag jobbar också en del med separering och felkopplingar på avloppsnätet, och har varit med ute och kikat i brunnar och färgat vatten för att försöka upptäcka anslutningar där spillvattnet är kopplat på dagvattnet och tvärtom.

Vad är det roligaste med att jobba på VA SYD?

Dels att få en inblick i hur VA-systemet fungerar, dels att ha fått chansen att vara med i framkant i utvecklingen av denna grundläggande samhällsfunktion i och med väderradarprojektet. Det är roligt med en organisation som rör sig framåt, och dessutom trivs jag väldigt bra med mina kollegor.

Kenny – sommarjobbar på Ledningsnätsavdelningen

  • Pluggar till Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad

Vad visste du inte om VA SYD när du började?

Komplexiteten och bredden av vår verksamhet. Det är nästan lite galet när man inser hur mycket som måste gå rätt till för att VA-nätet ska fungera. Plus att vi nyss har satt upp vår egen väderradar! Hur fräckt är inte det?

Hur ser en vanlig dag ut för dig som sommarvikarie?

Dagen inleds givetvis med en god frukost i den gemensamma matsalen. Därefter väntar en dag på kontoret där jag jobbar med att bearbeta flödesdata från pumpstationerna i ledningsnätet. Detta är en del av ett större projekt som syftar på att minska förekomsten av källaröversvämningar. Ibland händer det att jag åker ut i fält och granskar att det som finns i våra program och kartor stämmer överens med verkligheten.

Vad är det roligaste med att jobba på VA SYD?

Att man faktiskt gör skillnad. Arbetet vi utför kommer vara till stor nytta för regionen framöver. Som grädde på moset är det också en avkopplad och trevlig stämning här på VA SYD.

Mire - sommarjobbar på programmet för Regional avloppsvattenrening (RAR)

  • Pluggar till civilingenjör i Ekosystemteknik

Vad visste du inte om VA SYD när du började?

Jag har tidigare arbetat som guide på några av VA SYDs avloppsreningsverk så hade ganska bra koll på den biten. Däremot så var jag inte så insatt i att VA SYD även har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Hur ser en vanlig dag ut för dig som sommarvikarie?

Mina uppgifter i sommar har varit att ta fram en rapport med syfte att konkretisera VA SYDs målsättningar gällande energipositivitet och klimatneutralitet. Samt hur man i praktiken ska tänka då man ska försöka överföra målsättningarna med anledning av ombyggnationen av Sjölunda avloppsreningsverk. Dessutom har jag undersökt hur man kan produktifiera det utgående renade avloppsvattnet. Så en vanlig dag för mig går ut på att söka relevanta rapporter om tidigare nämnda målsättningar samt ha en kontinuerlig dialog med processingenjörer på VA SYDs avloppsreningsverk samt kollegor på programmet RAR för att bolla idéer samt diskutera frågetecken som uppkommer allt eftersom.

Vad är det roligaste med att jobba på VA SYD?

Att man arbetar med många drivna människor med stark sammanhållning vars gemensamma mål är att jobba mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Dessutom uppskattar jag att VA SYD erbjuder sommarjobb då det ger en möjlighet för organisationen att göra ett intryck på studenter vilket jag tycker är viktigt.

Lucas - sommarjobbar på Sjölunda laboratorium

  • Pluggar till civilingenjör i bioteknik

Vad visste du inte om VA SYD när du började?

Mycket, hade bara hört om VA SYD via reklamblad och lite lätt på arbetsmarknadsmässor tidigare. Det som överraskade mig mest var omfattningen på VA SYDs ledningsnät och hur viktigt arbetet som VA SYD utför är; går något i processen sönder eller kommer det ett stort skyfall kan det ge stora konsekvenser för vad vi släpper ut i havet. Det gör att man utför sitt arbete med lite extra varsamhet.

Hur ser en vanlig dag ut för dig som sommarvikarie?

När man har blivit upplärd i någon vecka får man som sommarvikarie arbeta precis som de andra medarbetarna på labbet men med ett stort utrymme för vägledning och hjälp. Vi arbetar på olika stationer och just nu står jag på suspen, där jag får ta emot alla inkommande prover till labbet och även mäta mängden fasta ämnen i proverna, såsom grus och hårt slam. Jag jobbar mellan sju och halv fyra varje dag med fika på för- och eftermiddagen, samt lunch.

Vad är det roligaste med att jobba på VA SYD?

Det roligaste på VA SYD tycker jag främst är den skämtsamma och hjälpsamma stämningen bland kollegorna på labbet men även känslan att man gör något för samhället och framtiden. Samtidigt får man förbättrade laboratoriefärdigheter och vanor; en trevlig bonus.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa