VA-ledningar under staden

Se filmen om våra osynliga utmaningar

Stora delar av infrastrukturen för vatten och avlopp byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med.

Det är dags att prioritera den dolda infrastrukturen. En stor utmaning, även om den är osynlig. Sverige behöver investera mer i vatten- och avloppsverksamheten för att klara av de osynliga utmaningar vi står inför.

Branschens utmaningar: 

  • ökad befolkning
  • klimatförändringar
  • ökade miljö- och kvalitetskrav
  • stort behov av kompetens inom VA-området
  • ökade krav från kunden på service, tillgänglighet och kommunikation
  • samordna stora investeringar för att uppnå resurs- och kostnadseffektivisering

Alla dessa utmaningar hanteras idag lokalt. Lösningen är många gånger regional, och ligger i en fördjupad samverkan över kommungränserna. VA SYD har lång erfarenhet av samverkan och kan se stora vinster på flera områden. Det är dags att prioritera vatten och avlopp och sätta vatten på agendan.

Se filmen om våra osynliga utmaningar

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa