VA SYD och Malmöfestivalen värnar om miljön. Inget stilla vatten kommer att säljas på festivalen – istället bjuder vi på dricksvatten i kranar runt om på festivalområdet. Vid flera tillfällen delar vi ut vattenflaskor vid kranarna – håll utkik! Se festivalkartan för att hitta din närmsta kran.

VA SYD hjälper också till att ta hand om festivalens avfall – det finns en bemannad station för källsortering och ett stort antal ”fyrklövrar” där du kan sortera plast-, rest- och pappersavfall. Allt avfall bakom scenerna och bland försäljare kommer sorteras. Alla matstånd sorterar även matavfall. Tillsammans med Malmöfestivalen bidrar VA SYD till en hållbar festival.

Vi ses på festivalen!