Under krisberedskapsveckan uppmärksammas olika typer av kriser, bland annat vattenkriser. Det kan röra sig om kokningsrekommendation när det finns bakterier i dricksvattnet, brist på dricksvatten eller översvämningar. Det går att förbereda sig på sådana situationer, läs mer på VA SYDs sida om krisberedskap.

Länk till krisberedskap Malmö stad