Katarina Pelin är VA SYDs nya förbundsdirektör.

Välkommen Katarina Pelin – ny förbundsdirektör för VA SYD

Nu tillträder Katarina Pelin som VA SYDs nya förbundsdirektör. Hon lämnar arbetet som kommunchef i Båstads kommun för att leda en av Sveriges största VA-organisationer.

- Jag ser verkligen fram emot utmaningarna som detta nya arbete för med sig. VA SYD är en viktig samhällsaktör som arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling i vår region och gör skillnad för människor och miljö. Det ska bli spännande att få leda och utveckla VA SYD tillsammans med alla medarbetare för alla våra kunders bästa, säger Katarina Pelin.

Förutsättningarna för samhällets vatten- och avloppsförsörjning har succesivt ändrats. Förtätningen av städer, klimatförändringar, stora investeringsbehov när det gäller anläggningar och infrastruktur är något av det som påverkar. Samtidigt ökar miljökraven från myndigheter och förväntningarna hos kunderna. Hög beredskap för VA-organisationerna är något som krävs. Det visar inte minst händelsen i Lund under mars och april med bakterier i kranvattnet. Där visade det sig att en större organisation har kraften att hantera en långvarig kris med arbete dygnet runt.

- Många utmaningar är regionala och inte lokala och kraven och förväntningarna på VA-verksamheter har skärpts. VA SYD är därför redo att ta nästa steg och aktivt arbeta för att utöka förbundet med fler medlemmar. Framtiden är samverkan över kommungränser för att hitta och utnyttja synergier. Vi måste bli så effektiva som möjligt när det gäller att använda kompetenser och resurser, säger Katarina Pelin.

Bakgrund

Katarina har sedan juridikstudierna i Lund arbetat inom såväl offentlig som privat verksamhet. Hon har haft tre regeringsuppdrag, ett antal styrelseuppdrag och har många års ledarerfarenhet. Innan uppdraget i Båstad arbetade Katarina i sex år som miljödirektör i Malmö stad, och hon har dessutom varit chef för Planering och Miljö på Regional utveckling på Region Skåne samt Agenda 21-samordnare i Sjöbo kommun.

Beslutet om att tillförordna Katarina Pelin till förbundsdirektör togs av VA SYDs styrelse i december 2016 och förordnandet är på sex år.

Innehållsansvarig: webbredaktionen