Det kan finnas kriminella personer som utger sig för att vara VA SYD för att ta sig in i privata hem. Detta är ovanligt, men förekommer. Det är därför bra att veta hur du kan identifiera att det verkligen är VA SYD som gör hembesök. 

VA SYDs hembesök är i regel alltid förbokade. Om du får ett hembesök från oss är det följande som gäller: 

  • Vi presenterar oss alltid som VA SYD, aldrig VA-verket eller "från kommunen"
  • Vi använder VA SYDs kläder med vår logotyp
  • Du kan alltid kräva att personal från VA SYD visar sin tjänstelegitimation

Om du är osäker kan du ringa vår Kundservice på 040-635 10 00 och fråga varför VA SYD behöver komma hem till dig. Släpp inte in någon i ditt hem om du inte är säker, ring gärna en gång för mycket.