Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Under en månads tid har boende i Löberöd och Harlösa rekommenderats att koka sitt dricksvatten på grund av för höga halter av koliforma bakterier i vattnet. VA SYD har arbetat aktivt med att söka källan till bakterierna och få dricksvattnet tjänligt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Extra interna och externa resurser är engagerade i frågan.

Boende och verksamma i Löberöd och Harlösa har kämpat med att koka dricksvattnet och det är med stor förståelse som vi beklagar de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen. VA SYD har bistått med utplacerade vattentankar i båda byarna och Eslövs kommun har tagit ansvar för vattenförsörjningen i sina verksamheter, allt för att bidra till att vardagen ska fungera.

Givetvis hör nu kunder av sig och vill ha ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen. VA SYD är väl medveten om den här frågan men i dagsläget kan vi bara hänvisa till de rutiner som vi följer:

Alla kunder är välkomna att skriftligen skicka in sina ersättningsanspråk/skadekrav till VA SYD och varje enskilt fall kommer att utredas och baseras på om VA SYD har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till kund@vasyd.se och det krävs ingen speciell blankett.

VA SYDs ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (vattentjänstlagen) och storlek på eventuell ersättning bestäms utifrån de principer som följer av 5 kap. skadeståndslagen (1972:207).

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan det inte bli aktuellt att göra generella avdrag på kommande VA-räkningar utan alla som kräver ersättning måste skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.

Innehållsansvarig: webbredaktionen