Sammanträdet hålles på Malmö Börshus med start kl 9. Mer information om förbundsfullmäktige, dagordning för sammanträden samt protokoll hittar du här.