Avfallsplan

Höjda avfallsavgifter från 1 april

En ny taxa för
avfallstjänsterna har beslutats i Burlöv och Malmö. 

Kommunfullmäktige i Burlöv och Malmö har beslutat om ny taxa för avfallstjänster som börjar gälla 1 april 2020. Avgifterna höjs med i genomsnitt 3,9 %.

Största höjningen gäller kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre transporter. Även villornas fyrfacks- och trädgårdskärl får en liten höjning. 

Läs mer om taxor och avgifter i Burlövs kommun

Läs mer om taxor och avgifter i Malmö stad

Fakta

Avgifterna ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv. Ingående delar i taxan är: grundavgift (bland annat återvinningscentraler och information), rörlig avgift (behandling och transport), kärlhyra samt eventuella tillägg för dragväg med mera. Grundavgift betalas av alla hushåll som använder kommunens renhållningstjänster.

Taxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 27 februari 2020, och av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 23 mars 2020.