Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Eslöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 2 % fördelade på

  • Fasta avgifter: ca 2,41 %
  • Rörlig avgift: ca 1,59 %

Vad betyder det i kronor och ören?

För en villa i Eslöv som förbrukar 150 m3 vatten per år innebär det en kostnadsökning på 138 kronor om året eller 11,50 kr i månaden.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 per år innebär det en kostnadsökning på 1 210 kronor per år eller 100,83 kronor i månaden.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatta satsningar på underhåll av Ellinge avloppsreningsverk samt förnyelse och förstärkning av ledningsnätet. Eslöv har också en stor investeringsbudget 2017. Det finns behov att rusta upp VA SYDs fastighetsbestånd och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i norra Eslöv kommer att kräva resurser. 

Läs mer om taxor och avgifter.

Innehållsansvarig: webbredaktionen