Burlövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Burlöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 2 % fördelade på

  • Fasta avgifter: ca 2,03 %
  • Rörlig avgift: ca 1,97 %

Vad betyder det i kronor och ören?

För en villa i Burlöv som förbrukar 150 m3 vatten per år innebär det en kostnadsökning på 100 kronor om året eller 8,33 kr i månaden.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 per år innebär det en kostnadsökning på 945 kronor per år eller 78,75 kronor i månaden.

Varför höjs avgifterna?

I Burlöv planeras bland annat för att säkra vattentillförseln till Burlöv genom en ny dricksvattenledning och förnyelse av ledningsnätet. VA SYD kommer också vara en aktör i kommunens utbyggnadsplan för Burlöv.

Beslut om avfallstaxan i Burlöv tas i kommunfullmäktige 10 december. Förslaget är en sänkning på 3,3 %.

Läs mer om taxor och avgifter.

Innehållsansvarig: webbredaktionen