Dricksvatten i Malmö stad

Höjda brukningsavgifter i Malmö 2016

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Malmö. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som antogs gäller från årsskiftet och uppgår till 4 % i Malmö.

Vad betyder det i kronor och ören för en villa?
Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Malmö som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 12 kr i månaden eller ca 149 kr per år.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatt utveckling och förnyelse av ledningsnätet, samt fortlöpande underhåll av Klagshamns och Sjölunda avloppsreningverk.

Beslut om en höjning av avfallstaxan med 1,4 % kommer att tas i kommunfullmäktige den 10 december.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa