Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningavgifter 2017

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Lund höjs avgiften för vatten och avlopp med 5 %.

Brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 5 % fördelade på

  • Fasta avgifter: ca 7,46 %
  • Rörlig avgift: ca 3,76 %

Vad betyder det i kronor och ören?

För en villa i Lund som förbrukar 150 m3 vatten per år innebär det en kostnadsökning på 266 kronor om året eller 22,17 kr i månaden.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 per år innebär det en kostnadsökning på 1 690 kronor per år eller 140,83 kronor i månaden.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatt utveckling och fortlöpande underhåll av Källby avloppsreningsverk. Det kommer också att investeras i förnyelse av befintligt ledningsnät och i utbyggnad av VA-nätet till Lunds nya delar. Investeringsprojekt i Lund ska i större utsträckning bäras av avgifterna från VA-kollektivet där det tidigare funnits avsättningar som kunnat nyttjas istället för att höja avgifterna.

Läs mer om taxor och avgifter.

Innehållsansvarig: webbredaktionen