Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som antogs gäller från årsskiftet och uppgår till 5,5 % i Lund.

Vad betyder det i kronor och ören för en villa?
Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Lund som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 25 kr i månaden eller ca 296 kr per år.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatt utveckling och förnyelse av ledningsnätet, samt fortlöpande underhåll av Källby avloppsreningverk.