Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter i Eslöv 2016

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Eslöv. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som antogs gäller från årsskiftet och uppgår till 4 % i Eslöv.

Vad betyder det i kronor och ören för en villa?
Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Eslöv som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 23 kr i månaden eller ca 280 kr per år.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatt utveckling och förnyelse av ledningsnätet, samt fortlöpande underhåll Ellinge avloppsreningverk.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa