Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som antogs gäller från årsskiftet och uppgår till 4 % i Eslöv.

Vad betyder det i kronor och ören för en villa?
Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Eslöv som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med ca 23 kr i månaden eller ca 280 kr per år.

Varför höjs avgifterna?
Höjningen av avgifterna möjliggör fortsatt utveckling och förnyelse av ledningsnätet, samt fortlöpande underhåll Ellinge avloppsreningverk.