Vatten och avlopp måste få kosta

I samband med att Lomma kommun blivit en del av VA SYD, har avgifterna för vatten och avlopp höjts.

Sen 1 januari är Lomma kommun en del av VA SYD som nu ansvarar för allt som rör vatten och avlopp i kommunen. Lommas beslut att gå med i VA SYD är en satsning för att säkra dricksvattenleveransen och -kvalitén och för att klara de allt högre krav som ställs på vatten- och avloppsverksamhet idag.

– Framtidens krav på vattenrening är en komplex utmaning som kräver kompetens och stora investeringar, konstaterar Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande (nu även ordförande i ägarnämnd Lomma) i Lomma Aktuellt 2018.

Höjda avgifter ger reaktioner

Samtidigt som Lomma blev medlemmar 1 januari, höjdes VA-taxan, och då också Lommabornas avgifter för vatten och avlopp. Men höjningen är nödvändig. Avgifterna från kommuninvånarna används bara till de ledningsnät, projekt och anläggningar som finns i Lomma kommun.

Liksom i stora delar av Sverige är Lommas ledningsnät eftersatt. Det krävs att ledningsnätet och dess anläggningar både förnyas och förbättras. VA-nätet ska också byggas ut, bland annat när Bjärred och Borgeby växer ihop i Framtidens Bjärred-projektet. Detta innebär stora investeringar, oavsett vem som ska göra jobbet. Avgifterna som boende i Lomma kommun betalar ska täcka de kostnader som upprustnings- och nya projekt kräver, men VA SYD får inte gå med vinst.

Vad får Lommaborna för pengarna?

En stor VA-organisation med spetskompetens och bemanning som klarar att förnya och underhålla på den nivå som krävs idag. VA SYD möjliggör nya sätt att arbeta med drift, utveckling och underhåll. Till exempel har VA SYD betydligt större resurser än kommunen med egna spolbilar, möjligheter till filmning av ledningsnätet och att utföra ledningsnätsarbeten i egen regi. VA SYD driver också på miljösmarta lösningar i samhällsbygget med ny teknik och forskning, som kommer att komma Lommaborna till del.

Hur bestäms avgifterna?

VA SYD bestämmer taxenivåerna enligt vad som står i varje kommuns taxeföreskrift. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxeföreskrifterna. Det är alltså VA SYD som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige som beslutar hur avgifterna ska fördelas. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att driva kommunens VA-anläggning.

Vad innebär höjningen i kronor och ören?

För en villa i Lomma kommun som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år blir höjningen ca 36 kronor i månaden. För en lägenhet i en fastighet som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år innebär höjningen ca 26 kronor i månaden per lägenhet.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa