Nyheter i VA-taxan

VA-taxan är själva konstruktionen för hur man tar betalt för VA-tjänsterna. Denna konstruktion förändras i Eslöv från 1 januari 2016. I syfte att fördela de fasta avgifterna utifrån fastighetens nytta av tillgången på vattentjänsterna (vatten, spill- och dagvatten) delas den årliga fasta avgiften upp i två delar:

  • En fast avgift per fastighet och år. Den är inte längre baserad på mätarstorlek, utan är lika stor för alla.
  • En fast avgift som baseras på fastighetens storlek.