Under vecka 25 kan man inte lämna jord, sten, tegel eller trädgårdsavfall på Bunkeflo Återvinningscentral. Läs mer på Sysavs webbplats: www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Bunkeflo/.

Vid behov av att lämna något av ovan så hänvisar Sysav till återvinningscentralen i Norra hamnen, Bjurögatan 20, Malmö: www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/malmo-norra-hamnen/

Återvinningscentralerna i Bunkeflo och i norra hamnen håller stängt på midsommarafton fredag 24 juni. Även återvinningscentralerna i Lund är stängda på midsommarafton.