Tips från VA SYD

Hösttips från VA SYD

Nu är hösten på ingång i vår del av Sverige och strax efter följer vintern. Här tipsar vi om saker att tänka på rörande ditt vatten och avfall inför hösten.

Vinteruppehåll för hämtningen av trädgårdskärl

• Du som har tömning udda veckor har din sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka 49 och sedan din första tömning vecka 9 nästa år.
• Du som har tömning jämna veckor har din sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka 50 och sedan din första tömning vecka 10 nästa år.

Uppehållet görs för miljöns skull, för att minska transporterna då mängden trädgårdsavfall är absolut minst.

Dags för pooltömning

Badsäsongen är slut! Tänk på detta om du tömmer och rengör poolen inför vintern:

Att tömma poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på:

Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Detta görs bäst genom att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning.

Hav, sjöar och vattendrag är olämpliga ställen att tömma ut vatten. Att tömma ut det i gatubrunnar är heller ingen bra idé, då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet. Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Rening av poolen

Hur ska man tänka kring rengöring av poolen? Det bästa är naturligtvis att inte använda poolkemikalier alls och det finns några miljövänliga alternativ till de traditionella metoderna. Exempelvis kan man använda sig av UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för att rena med klor.

Använder man trots detta poolkemikalier bör man tänka på att inte överdosera och alltid läsa användarinstruktionerna för produkten.

Lämna vattenmätarställning

Har du kommit ihåg att lämna din vattenmätarställning? Om inte, kan du göra det här och nu.

Avfallshämtning höstens helgdagar

Hämtning av avfall sker under hösten alla dagar som vanligt. Avfallsbilarna vilar bara på juldagen och nyårsdagen.

Innehållsansvarig: webbredaktionen