Lunds kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att höja anläggningsavgiften i kommunen. Höjningen träder i kraft den 1 januari 2016 och är på 34%. Orsaken till höjningen är att nuvarande avgiftsnivå inte täcker VA SYDs kostnader för utbyggnad av nya VA-ledningar.

I följande exempel kan du se hur förändringen påverkar två olika typer av hus:

- För typhus A, en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 m2, höjs avgiften från 106 331 kronor till 142 675 kronor, inklusive moms.

- För typhus B, en flerfamiljsfastighet med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 m2, höjs avgiften från 350 806 kronor till 470 625 kronor, inklusive moms.* En anläggningsavgift är en engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet. Ytterligare anläggningsavgift kan emellertid bli aktuell exempelvis vid tillbyggnad eller fastighetsreglering.