Höjda avgifter i Lund

Information om höjd anläggningsavgift

Eslövs kommunfullmäktige har beslutat om höjd anläggningsavgift* i kommunen, som börjar gälla 1 juli 2016.

Eslövs kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att höja anläggningsavgiften i kommunen. Höjningen träder i kraft den 1 juli 2016 och är på 64%. Orsaken till höjningen är att nuvarande avgiftsnivå inte täcker VA SYDs kostnader för utbyggnad av nya VA-ledningar.

I följande exempel kan du se hur förändringen påverkar två olika typer av hus:

  • För typhus A, en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 m2, höjs avgiften från 94 694 kronor till 155 300 kronor, inklusive moms.
  • För typhus B, en flerfamiljsfastighet med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 m2, höjs avgiften från 312 376 kronor till 512 300 kronor, inklusive moms.


* En anläggningsavgift är en engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet. Ytterligare anläggningsavgift kan emellertid bli aktuell exempelvis vid tillbyggnad eller fastighetsreglering. 

Innehållsansvarig: webbredaktionen