Schakt i von Rosens väg

Vi säkrar dricksvattnet för Rosengård

Just nu pågår arbete med att ersätta en uttjänt dricksvattenledning med två nya längs von Rosens väg. De nya ledningarna kommer att säkra dricksvattentillförseln i hela Rosengård.

Under februari har VA SYD startat ett arbete med att lägga två nya dricksvattenledningar i von Rosens väg. Den gamla är uttjänt och har drabbats av många läckor. Med de nya ledningarna kan vi säkra dricksvattentillförseln i hela Rosengård och de blir också lättare att underhålla. Arbetet utförs i samarbete med Akea och beräknas vara klart i juli.

Observera P-förbud

Arbetet påverkar framkomligheten och parkeringsmöjligheterna, och vi hoppas alla boende kan ha överseende med detta. För att göra plats för grävmaskiner och andra fordon kommer delar av von Rosens väg ha parkeringsförbud i olika perioder. Bilar som står kvar kommer att flyttas till annan plats.

Vattenavstängningar

Vid några tillfällen kan fastigheter bli utan vatten i några timmar. Detta kommer att meddelas i god tid med lappar på dörrarna, via sms och på vasyd.se.

Följ utvecklingen av arbetet.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Berört område