Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Det är Lagen om allmänna vattentjänster och gällande branschpraxis som ligger till grund för hur vi går till väga med ditt ärende. Våra tekniska utredningar avser ansvarsfrågan och ledningsnätets funktion vid skadetillfället. Det innebär att varje ersättningsanspråk utreds och bedöms för sig.

Du behöver inte vänta på besked från oss för att åtgärda din vattenskada. Det stör inte vår utredning.

Vi förstår att det är en olägenhet för dig som drabbats och beklagar verkligen. 

Vi hoppas på din förståelse för den tid du tvingas vänta på beslut och återkommer med besked när ditt ärende är färdigbehandlat.

Vad du ska tänka på när du har ersättningskrav

Innehållsansvarig: webbredaktionen