Röktest pågår

Röktester under v 8 i Dalby

Under vecka 8 kommer röktester utföras i en del av Dalby för att söka efter felkopplade vattenrör.

På uppdrag av VA SYD kommer Pollex AB att rök- och färgtesta fastigheter och ledningar i Sandbyvägen och angränsande gator i Dalby för att spåra felkopplingar. 

Under sommaren 2016 konstaterades att det kom regnvatten i spillvattenledningarna (de ledningar som leder bort avlopps- och duschvatten) i ett område i Dalby i Lunds kommun. Detta kan bero på olika saker. Det kan handla om felkopplingar i gatan eller inne på fastigheten, eller om otäta ledningar. Med hjälp av röktester ska vi spåra källan för att kunna genomförda åtgärder. 

Ett röktest innebär att ofarlig rök pressas in i dag- och spillvattenledningen. Sedan bevakar vi på vilka platser röken tränger upp.

De berörda fastigheterna har blivit informerade.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Berört område