Råby Sjöpark, illustration

VA SYD bygger konstgjord sjö i Råby Sjöpark

I Södra Råbylund pågår sedan förra sommaren ett stort grävarbete där VA SYD i samarbete med Lunds kommun bygger en stor dagvattendamm, Råbysjön. Nu närmar arbetet sig sitt slut – i augusti beräknas hela arbetet vara färdigt.

Dagvattendammen kommer att bli ett vackert inslag i det rekreativa området som samtidigt skapas runt sjön och det som blir Råby Sjöpark. Här kommer också att byggas en kajpromenad, ett torg och konstnärliga utsmyckningar i den omgivande parken där man också hittar utegym, grillplatser och promenadstråk.

Dagvatten och dräneringsvatten från de nya bostadsområdena i Södra Råbylund tar sig neråt och där det blir flackt ligger sjön som fördröjer vattnets väg. Råbysjön har utformats så att den kan fördröja stora mängder vatten, upp till regn med 100 års återkomsttid, innan det släpps ut i de mottagande vattendragen nedströms, först till Bjellerupsbäcken och sen vidare ut i Höje å. Sjön är också formad som en hästsko så att vattnet ska ta längsta möjliga väg och renas på väg vidare.

Sjön blir riktigt stor, ungefär som fyra fotbollsplaner i yta. Men något bad ska man inte ta sig i sjön – vattnet i den är dagvatten som inte håller badvattenkvalitet. Istället får man njuta av den fina omgivningen där sjön är ett av många vackra inslag.

(Bild: Lunds kommun)

Du kanske även vill läsa