Grävarbete i Djupadalsparken

Utjämningsmagasin byggs i Djupadalsparken

Just nu pågår ett stort grävarbete i Djupadalsparken i Malmö. Men resultatet kommer inte bara att bli ett utjämningsmagasin som förebygger översvämningar, utan också en fin pulkabacke för åksugna i området.

Under våren 2016 fortsätter bygget av ett underjordiskt vattenmagasin, ett sk utjämningsmagasin, i Djupadalsparken. Magasinet ska bli en 15 meter bred, 40 meter lång och 2,6 meter djup betongbassäng. Anläggningen syftar till att förebygga källaröversvämningar i sydvästra Malmö, i områdena Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden.

Arbetet i parken började i oktober 2015 och fram till årsskiftet har nu Skanska grävt ett gigantiskt schakt med dimensionerna 43x18x7m. En av de stora utmaningarna i detta projekt är hanteringen av grävmassorna då vi endast kört bort 650 m³ av de 5 400 m³ som tagits upp, vilket medfört att vi förvarar ca 4 800 m³ av massorna på plats. Massorna skall återanvändas till fyllning samt att skapa en pulkabacke i parken. Magasinet kommer att platsgjutas i 6 etapper under januari och februari och 4 nya brunnar ska installeras innan vi kopplar in på befintlig spillvattenledning i april.

Speciellt med arbetet i Djupadalsparken är att magasinet byggs i spillvattennätet istället för, som i normalfallet, i dagvattennätet eller det kombinerade avloppssystemet. Under senare år har det visat sig att det separerade spillvattensystemet i centrala Malmö tar emot stora mängder vatten utifrån vid kraftiga sommarregn, vilket orsakat omfattande problem med källaröversvämningar. Det separerade spillvattennätet är emellertid inte dimensionerat för annat än avloppsvatten från hushåll och industri samt ett visst tillskott från husgrundsdränering.

Informationsskyltar har placerats på staketet runt området och folk stannar, läser och tittar in. Vi har mottagit samtal från boende i området där alla har varit positiva till bygget trots att vi ockuperar en stor del av parken.

Den totala kostnaden för projektet kommer att uppgå till cirka 11,5 miljoner kr.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Karta över området

Du kanske även vill läsa