Fyrfackskärl vid villa

Ny uppdelning av avgifter på fakturan för villor

Från och med i maj delas avgiften för avfall upp i grund- och hämtningsavgift på fakturorna i Malmö och Burlöv.

Med start på fakturorna i maj delas avgiften för avfall upp i två delar:

Grundavgift och hämtningsavgift

I grundavgiften ingår kostnaderna för

  • drift av bemannade återvinningscentraler
  • hantering av farligt avfall
  • information och kundservice

Eftersom alla har tillgång till dessa tjänster betalar alla villahushåll lika mycket för dessa, även de som delar kärl med grannen. För boende i flerfamiljshus ingår grundavgiften i fastighetsägarens avgifter som tas ut genom hyran.

I hämtningsavgiften ingår kostnaderna för

  • hämtning och behandling
  • kärlhyra
  • reparation eller byte av skadade kärl

 

Testfaktura med grundavgift

Läs mer om kostnader för ditt avfall

Innehållsansvarig: webbredaktionen