Vattenkanna

Stäng kranen – spara vatten!

Just nu är vattenförbrukningen ovanligt hög i alla VA SYDs kommuner. Därför måste vi nu hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Vi ser ett förändrat förbrukningsmönster och nivåerna närmar sig stundtals de vi hade under värmeböljan 2018. Det gäller i VA SYD-kommunerna men även i många andra kommuner i sydvästra Skåne.

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det kan bli allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart och sparsamt!

Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen. Eftersom den ökade förbrukningen syns hos alla delaägarkommuner i Sydvatten går vi nu tillsammans ut med denna vädjan till alla invånare om att spara på vatten så mycket som möjligt för att undvika att införa bevattningsförbud. Det finns dock ett antal kommuner som redan tvingats införa bevattningsförbud, tex Båstad kommun.

Sydvatten är 17 kommuners gemensamma dricksvattenproducent som levererar dricksvattnet till bland annat VA SYD som vi sen distribuerar till våra kommuner.

Varför måste vi spara på vattnet?

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunernas distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Vilka berörs?

Vädjan om att spara på vatten kommer från Sydvatten och berörda kommuner är: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.

I Båstad och Perstorps kommun har bevattningsförbud införts. Även i Hurva i Eslövs kommun råder förbud. Där är dock anledningen en annan, grundvattenborran som förser byn med vatten har väldigt låg vattennivå.

Hur länge ska jag spara på vattnet?

Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på att använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

Varför kan inte Sydvatten och kommunerna leverera mer vatten när behovet finns?

Nu har vi haft en lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Sydvatten vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men hoppas också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen. Där finns även begränsningar i kommunernas distributionssystem när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning.

Läs mer om Sydvatten och deras verksamhet

Läs VA SYDs information och tips om att spara på vattnet

Läs frågor och svar om att spara på vatten