Var sparsam med vattnet

På grund av en stor läcka utanför Malmö under natten till torsdagen 13 augsuti ber vi dig att vara extra sparsam med vatten.

En stor läcka utanför Malmö under natten till 13 augusti har inneburit omkopplingar även på VA SYDs nät. Läckan är isolerad men har inneburit att flera vattendepåer nu har låg vattennivå, och vi ber därför alla att använda vattnet sparsamt.

Boende i Malmö, Burlöv, Dalby och Genarp kan uppleva missfärgat vatten. Missfärgningen är ofarlig. Att spola vattnet en liten stund kan hjälpa. Undvik att tvätta vit tvätt. Samla gärna upp vattnet du spolar ut och använd till bevattning! Missfärgningen kommer att klinga av efter hand.

På grund av det låga vattendepåerna kan även trycket på olika platser vara lägre än vanligt. Trycket kommer gradvis att öka efter hand som depåerna fylls på.

Information på Sydvattens hemsida

 

Senaste information

25.08.2020 | 15:38

Läckan är lagad, men fortsatt mindre kapacitet

Läckan på den stora ledningen från Vomb-verket är nu lagad. Ledningen är dock inte i bruk ännu, så därför ber vi alla att fortsätta att vara sparsamma med vattnet. Tack!

18.08.2020 | 13:37

Tack för att ni hjälper oss att spara vatten!

På grund av läckan och det fortsatt varma vädret har vi ännu ej full kapacitet för dricksvatten, men återhämtning pågår. Vi ber dig därför att fortsätta spara på vattnet. Undvik onödig bevattning exempelvis med vattenspridare, att fylla pooler, bada badkar och köra till biltvätten. Tack!

14.08.2020 | 10:36

Fortsätt att vara sparsam med vattnet

Behovet av att spara på vattnet gäller fortfarande. Vi behöver vatten för att kunna säkerställa att alla i kan få tryck nog för att få vatten i kranen. De varma dagarna har gjort att våra vattenlager inte har så stor marginal, och vattenläckan har gjort situationen allvarligare. Undvik att vattna  med vattenslang, bada badkar och fylla pooler. Vattnet ska i huvudsak användas till mat, dryck och hygien.

14.08.2020 | 10:32

Missfärgningar kvarstår på många håll

Missfärgat vatten kommer fortfarande i kranen på sina håll. Det kan hjälpa att spola en liten stund, men tänk på att vi också måste hålla nere på förbrukningen av vatten. Missfärgat vatten är ofarligt och kan inte kokas bort. Om du har missfärgat vatten behöver du inte koka vattnet om du inte bor i Fosie- och Oxieområdet i Malmö stad, eller i Björnstorp i Lund kommun. Missfärgningen beror på att grumlighet och utfällningar dragits med då vi har varit tvungna att leda om vatten på olika sätt i ledningsnätet efter läckan.