Risk för missfärgat vatten i delar av Malmö

Vattnet i delar av Malmö kan vara missfärgat, men det är helt ofarligt.

Läckan vid Vombverket i mitten av augusti är lagad och ledningen är inkopplad igen. Det kan leda till missfärgat vatten under en övergångstid. Missfärgningen är helt ofarlig, men undvik att tvätta vit tvätt tills vattnet är klart igen.