Bevattningsförbud

Uppdatering: Bevattningsförbud i Hurva hävt

Bevattningsförbudet är nu hävt.

Berört område

Vi inför från och med 25 juni bevattningsförbud i Hurva. Anledningen är låg grundvattennivå i den borrade brunn som förser Hurva med dricksvatten. Detta gäller tills vidare.

Vad innebär bevattningsförbud?

Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Vem gäller detta?

Bevattningsförbudet gäller för privatpersoner, fastighetsbolag, företag, lantbrukare – alla som använder kommunalt dricksvatten i Hurva. För dig med egen brunn ansvar du själv för ditt vatten, men vi råder även dig att vara sparsam om vi har en lång torrtid framför oss. Det är samma grundvatten vi använder.

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan VA SYD stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Vi kommer att informera när förbudet hävs.

Senaste information

02.09.2020 | 13:26

Bevattningsförbudet hävt

Nivån i brunnen är nu stabil, och därmed kan vi häva förbudet. Boende och verkande i Hurva kan använda vattnet som vanligt igen. Men vi påminner om att alltid hushålla med dricksvattnet. Tack för att du bidragit till att vattnet har kunnat levereras som vanligt under denna tid.