Reservoaren i Billinge

Slut på bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan

Från och med 18 januari gäller inte längre bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan i Eslövs kommun.

Vattennivån är äntligen stabil i de brunnar som förser orterna med vatten. Det är dock viktigt att komma ihåg att nivåerna i marken fortfarande är lägre än vad de borde vara vid den här årstiden.

Bevattningsförbudet infördes i juli 2018 och under hösten har VA SYD kört med tankbil flera gånger i veckan för att fylla på vattenreservoaren i Billinge. Tack vare regn och snö har vattennivåerna stigit i brunnen. Dessutom har VA SYD hittat och lagat en läcka på ledningsnätet i Billinge som har bidragit till att återhämtningen tog tid.

Det har varit till stor hjälp att kunderna i Billinge och Stockamöllan har haft en stabil och klok vattenförbrukning ända sedan sommaren.

Att tänka på när sommaren närmar sig

Den torra sommaren 2018 kan mycket väl upprepas i år igen. När många människor vattnar gräsmattor, använder högtryckstvätt och fyller sina pooler går vattnet åt snabbare än det hinner produceras nytt. VA SYDs uppmaning till alla kunder, oavsett var man bor, är att använda vattnet klokt och inte slösa på dricksvattnet.

Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

VA SYD fortsätter arbetet med att bygga en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. Med den nya ledningen kopplas orterna ihop med det stora ledningsnätet från Bolmen och Vombsjön och är inte längre beroende av grundvatten från lokala brunnar. Ledningen beräknas bli klar 2020.

Ny dricksvattenledning till Billinge och Stockamöllan

Detta har hänt

Den 13 juli 2018 införde VA SYD bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan i Eslövs kommun. Anledningen var låga grundvattennivåer i de brunnar som orterna får sitt dricksvatten ifrån. Ett bevattningsförbud betyder att det är förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt använda dricksvatten i större mängd. Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien. 

När vattennivån sjönk började VA SYD fylla på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av tankbil. En mobil vattenreservoar placerades ut i Stockamöllan för att kopplas in vid behov, men den behövde aldrig användas.

Bevattningsförbudet hävdes den 18 januari 2019. Vattennivån i brunnarna är stabil igen.

Innehållsansvarig: webbredaktionen