Stopp vid torka och regn

Stora problem med översvämningar

På grund av kraftiga skyfall drabbades många av källaröversvämningar i Malmö och Burlöv.

Senaste information

12.09.2014 | 13:32

Konsekvenser från skyfallet kvarstår

Vi arbetar vidare med konsekvenserna från det rejäla skyfallet som drabbade Malmö och Burlöv. I vissa områden står det fortfarande högt med vatten, där extra bemanning är på plats och pumpar undan vattenmängderna. SMHI konstaterar att regnet är rekord för Malmö. (Se länk i texten till vänster) Parallellt fortsätter vi vårt utrednings- och förbättringsarbete, där vi gärna tar emot anmälningar från de som drabbats av källaröversvämningar. I dagsläget har vi fått in ca 900 anmälningar om översvämning. Vi tar även emot ansökningar om skadeståndsersättning där vi utreder varje specifikt fall för sig. Utredningen kommer att ta tid, på grund av den höga arbetsbelastningen, och kommer att dra ut på tiden. Vi kan just nu inte ge svar på frågor kring specifika utredningar, men arbetar för fullt med det.

11.09.2014 | 13:05

Frågor och svar om översvämningar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om översvämningar, och gett svar på dem. Har du fler frågor är du välkommen av kontakta oss via vår kundservice. Se frågor och svar längst ner i texten till vänster.

09.09.2014 | 15:38

Ersättning vid källaröversvämning?

Om du har råkat ut för en källaröversvämning är första steget att anmäla det till ditt försäkringsbolag. Efter saneringen gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du ställa som skadekrav till VA SYD. Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitto och fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring. Du kan skicka ersättningsanspråk per mejl till kund@vasyd.se eller per brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk ansökan med "Skadekrav". Rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall. Normalt har vi som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre månader efter skadekravet kommit oss tillhanda. På grund av hög belastning efter översvämningarna 31 augusti kommer vi inte att klara det uppsatta tidsmålet. Vi meddelar skadekravsställaren skriftligt så snart utredningen är klar.

03.09.2014 | 11:48

Intensivt arbete efter skyfallet 31 augusti

I söndags ställdes Malmö och delar av Burlöv inför en exceptionell händelse som berörde samhället i stort. VA SYD har sedan dess arbetat både i regnovädret och nu med följdeffekterna av de översvämningar som inträffade. Just nu är fokus för oss att dokumentera vad som hänt, för att sedan kunna fortsätta vårt utredningsarbete. I det akuta skedet ska man vända sig till försäkringsbolagen, eventuell ersättning från oss kommer i ett senare skede. Vi tittar på kraven så fort vi hinner, med risk för långa handläggningstider. Trots att vi har utökat bemanningen, både i fält och att svara i telefon, har vi tyvärr inte möjlighet just nu att återkoppla i specifika ärenden.

02.09.2014 | 16:23

Fortsatt högt vattentryck i våra ledningar

Nu börjar vattenmassorna på markytan försvinna på de allra flesta ställena i Malmö/Burlöv och personal är ute för att inventera vilka områden som drabbats av källaröversvämningar. Vi har också påbörjat inventeringen av alla skador och vi ser gärna att de som blivit drabbade anmäler det till oss, se instruktioner här intill. Det är en stor hjälp i vårt utrednings- och förbättringsarbete. Vi kan också fastställa att distributionen av dricksvattnet inte är påverkat, dvs dricksvattnet är av fortsatt god kvalitet. Ledningssystemet är fortfarande hårt belastat och våra anläggningar arbetar på max. Regnmängden som kom i söndags var extrem, det kom väldigt mycket på kort tid. Våra egna regnmätare har uppmätt lokala nivåer på runt 110 mm, på Söderkulla visade mätaren på över 120 mm (vilket är lika mycket som vanligtvis kommer under två sommarmånader). Detta är en del av förklaringen till varför Malmöområdet drabbades av översvämningar i den här omfattningen.

01.09.2014 | 11:35

Under kontroll efter söndagens regn

Efter söndagens kraftiga regn, kan vi konstatera att läget är under kontroll; nu fortsätter arbetet.

Vår summering av situationen det senaste dygnet är att våra anläggningar och övervakningssystem har fungerat trots extrema regnmängder. Under söndagen ökade vi bemanningen ute i fält för att säkra driften av kritiska funktioner och nu kan vi konstatera att våra anläggningar klarat vattenmängderna väl, med tanke på rådande omständigheter. Det gäller både dricksvattendistribution och hantering av avloppsvatten. Alla större avloppspumpstationer har fungerat, vilket har varit oerhört prioriterat för att säkra olika samhällsfunktioner.

Det rör sig om enorma regnmängder under kort tid som staden och dess tekniska infrastruktur inte är konstruerad för att hantera.

Nu väntar ett stort efterarbete för att få en komplett lägesbild. Vi behöver dokumentera mark- och källaröversvämningar och utreda hur vattnet har rört sig. Det innebär att vi nu ökar bemanningen både vad det gäller att ta emot telefonsamtal, utreda och vara ute på plats. Vi är väl medvetna om att många har drabbats och ber om förståelse för att det kan vara svårt att komma i kontakt med oss just nu.

31.08.2014 | 17:44

Intensivt arbete på grund av skyfall

Vi säkerställer att våra större pumpstationer runt om i Malmö hela tiden arbetar och fungerar. Vi övervakar dessa kritiska punkter, då det handlar om att i möjligaste mån säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera. För oss är högsta prioritet att pumpstationerna inte stannar. Just nu får vi dessutom indikationer på att vattenmängderna sakta minskar men vi är vaksamma med tanke på regnprognoserna för kvällen. Personellt har vi idag dubblerat vår personalstyrka och vi har personal ute dygnet runt.

Under söndagen den 31 augusti kom det ett rejält skyfall över Malmö och Burlöv. På bara några timmar kunde vi lokalt uppmäta 110 mm regn, vilket är lika mycket som det vanligtvis regnar under sammanlagt två sommarmånader. Regnet var extremt och det var svårt för vårt ledningsnät att hantera dessa enorma mängder med vatten och våra anläggningar arbetade på max.

I nyhetsrutan till höger informerar vi om det senaste kring skyfallet och dess konsekvenser.

Många drabbade av källaröversvämning

Det enorma regnet orsakade också en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv. För den drabbade innebär det arbete i såväl sanering som administration kring sin försäkring. Så snart man har möjlighet ska en källaröversvämning anmälas till sitt försäkringsbolag.
Råd vid översvämning 

Ersättning från VA SYD vid källaröversvämning?

Vi tar emot dina ersättningskrav och utreder rätten till ersättning i varje specifikt fall.
Ersättning vid källaröversvämning? 

Anmälan - hjälp i vårt förbättringsarbete

Vårt arbete fortsätter i konsekvenserna av det enorma regnet och översvämningarna som det resulterade i. Vi dokumenterar och kartlägger vad som hänt, vilket blir en viktig del i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi tar gärna emot anmälningar från de som blivit drabbade, det är till stor hjälp i vår utredning.
Anmäl källaröversvämning

Frågor och svar om översvämningar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om översvämningar, och gett svar på dem. Läs våra frågor och svar.  

Relaterad information

Klimatanpassning klarade översvämningen, reportage i Sydnytt 140902 (nytt fönster öppnas)
Badvattnet i Malmö håller god kvalitet efter översvämningarna, Malmö stad 140908 (nytt fönster öppnas)
Extremt kraftigt regn över Malmö, SMHI

 

Du kanske även vill läsa