Vi bytte entreprenör den 1 april och ändrade samtidigt turläggningen. Nu ser vi att vi behöver göra fler justeringar för att få en optimal hämtning av avfallet. Vi beklagar detta, men ser det som nödvändigt för att få en effektiv och smidig hämtning. 

Vad händer nu?

  • Entreprenören har sett över turläggningen och en del fastigheter kommer att få ändrade hämtningsdagar för rest- och matavfall. Ändringen gäller från 13 maj.
  • På Mina sidor kan du se de hämtningsdagar som gäller och om du är berörd av förändringen. Logga in med organisations- och kundnummer.
  • Endast de fastigheter som har hämtning av Suez vita bilar kan vara berörda.
  • Ett fåtal av de berörda fastigheterna kommer att få en extrahämtning under vecka 19, den 9 maj. Då det inte är de ordinarie bilarna som hämtar extra, har de inte tillgång till nycklar. Kärlen måste därför vara tillgängliga vid detta tillfälle.

Bra att komma ihåg

  • Vi ska hämta soporna på överenskomna dagar. Dock kan vi aldrig säga exakt vilken tid; chaufförerna hämtar när som helst under dagen från klockan 06.30.
  • Information om hämtningsdagar finns alltid uppdaterad på Mina sidor. För att logga in som flerfamiljsfastighet eller verksamhet behöver du kundnummer och organisationsnummer. Detta hittar du på fakturan.
  • Märk upp ditt eller dina miljörum och de dörrar som måste passeras för att nå miljörummet. Det underlättar för nya chaufförer att hitta rätt.

Även för villakunderna har det inneburit förändringar med nya tömningsdagar. På vissa gator har kunderna uppmärksammat att vi tömmer den ena sidan en dag och den andra en annan dag. Detta vill vi undvika och vi kommer att förbättra det på sikt genom att se över turerna. Tills vidare är det de tömningsdagar som kunderna har fått som gäller. Vi ber om ursäkt för alla störningar som detta kan ha inneburit, tack för ditt tålamod.

Områdeskarta

Berört område är entreprenadområde 1.