Frågor och svar om kokningsrekommendationen i Lund, juni 2017

Varför har VA SYD utfärdat kokningsrekommendation?

VA SYD har hittat koliforma bakterier i sina dricksvattenprover. Det gäller ett område kring Brunnshög i norra Lund.

Vilken bakterie handlar det om?

Vi vet ännu inte vilken bakterie det är, men det är inte E Coli.

Vem ska koka sitt dricksvatten?

 Kokrekommendationer gäller framförallt människor, de som bor i de på kartan utpekade områdena (se karta). Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär. 

Jag är orolig för min och mina barns hälsa. Vart ska vi vända oss?

 Vi hänvisar all sjukvårdsrådgivning till 1177. 

Jag är företagare och driver en tandläkarpraktik, kan jag hålla öppet?

 Vi hänvisar alla dessa verksamhetsfrågor till Miljöförvaltningen i Lund, telefon 046-359 52 61. 

Hur länge kan kokrekommendationen pågå?

 Vi kan tyvärr inte i dagsläget svara på hur länge kokrekommendationen kommer att gälla. Vi tar löpande nya prover och uppdaterar hemsidan kontinuerligt med senaste nytt.

Kan jag använda okokt vatten till disk eller annat?

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan okokt dricksvatten användas till

 • att tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta  
 • tvätta händer och ansikte duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka innan den används
 • tvätta kläder (men undvik att tvätta ljusa kläder om du upplever missfärgat vatten i kranen på grund av spolning)
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola toaletten

Räcker det med att koka vattnet i en vattenkokare?

Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp dricksvattnet – det behöver alltså inte koka en viss tid. Läs mer om kokningsrekommendationer hos Livsmedelsverket.

I vilka kanaler har VA SYD informerat kunder i de drabbade områdena?

 • Webbplatsen vasyd.se
 • SMS (läs mer här)
 • Trafikradion
 • Press/tidningar/media
 • Sociala medier: Facebook och Twitter

Vem får SMS vid driftstörning?

VA SYD har ett SMS-verktyg som vi använder för att nå ut med information till våra kunder vid drift-problem. Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är ditt mobilabonnemang kopplat till en adress kan vi nå dig via SMS om det händer något som berör dig (det vill säga på den adress där din telefon är registrerad).

Du kan själv registrera eller ta bort ett eller flera telefonnummer hos oss. Läs mer om tjänsten och hur du anmäler ditt mobilnummer.

Vad gör VA SYD nu för att se till att vi får rent dricksvatten igen?

VA SYD utökar sin provtagning och försöker genom strategiska prover, spolning och modellering av flödena i ledningarna att identifiera var den aktuella föroreningen är.

Varför klorerar ni inte vattnet?

Vi vill inte generellt ta till klorering som reningsmetod utan att exakt ha hittat källan till bakteriepro-blemen. Det finns nackdelar med klorering då det är en tillfällig lösning som dessutom dödar allt, även de goda bakterierna som ska finnas i en dricksvattenledning. Men hittar vi källan kan så kallad piggning bli aktuell vilket är en metod där en bit skumgummiplugg dras genom ledningen varpå en laddning med klorvatten fylls på och slutligen dras ytterligare en skumgummiplugg genom ledning-en. Piggen rengör ledningen och klorvattnet tar död på bakterier i ledningen.

Hur fattar VA SYD (och miljöförvaltningarna) beslut om att det går att använda dricksvattnet igen?

Det behöver finnas flera godkända provresultat, men också expertbedömningar från våra ingenjörer och dricksvattenspecialister om att de åtgärder vi vidtagit ger effekt.

Behöver jag spola rent ledningarna inne i min fastighet när kokningsrekommendation är över?

Har du nyligen varit bortrest i någon dag, så rekommenderar vi dig att omsätta dricksvattnet som är inne i din fastighets ledningar. Det gör du genom att öppna dina kallvattenkranar och spola i dessa tills vattentemperaturen är konstant kall. Då vet du att du har fått in nytt dricksvatten i din fastighet. Det går inte att nämna en särskild tidsangivelse på spolningen då ledningsnäten ser olika ut och är olika långa i olika fastigheter.

Att omsätta vattnet inne i sin fastighet är för övrigt en generell rekommendation. Detta gäller alltså alla dagar om året och har flera orsaker. Om man har ett konstant kallt vatten från sin kran betyder det att man drar nytt vatten från ledningsnätet ”ute i gatan” och inte använder vatten som stått stilla inne i fastighetens egna ledningar.

Kan jag få ekonomisk ersättning för att jag kokar mitt dricksvatten?

VA SYD är väl medveten om den här frågan och hänvisar till de rutiner som vi följer:

Alla kunder är välkomna att skriftligen skicka in sina ersättningsanspråk/skadekrav till VA SYD och varje enskilt fall kommer att utredas och baseras på om VA SYD har brustit i sitt uppdrag. Varje an-språk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till kund@vasyd.se och det krävs ingen speciell blankett.

VA SYDs ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (vattentjänstla-gen) och storlek på eventuell ersättning bestäms utifrån de principer som följer av 5 kap. skade-ståndslagen (1972:207).

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan utredning är genomförd. Varje er-sättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan det inte bli aktuellt att göra generella avdrag på kommande VA-räkningar utan alla som kräver ersättning måste enskilt skicka in sina er-sättningsanspråk för utredning.

Sidan uppdaterad 11 August 2020 08:24

Innehållsansvarig: webbredaktionen