Lundaborna kan dricka sitt vatten som vanligt.

Kokningsrekommendationen är hävd för hela Lund, inklusive sjukhusområdet.

2017-04-28: Region Skåne meddelar att allt vatten är tjänligt på sjukhusområdet. För mer information, vänligen kontakta Region Skåne.

2017-04-12: Nu häver vi kokningsrekommendationen för alla lundabor utanför sjukhusområdet. Helgens provsvar visar fina värden för Lunds vatten efter förra veckans åtgärder.

I fredags den 7 april avslutades de extra spolningarna av Lunds ledningsnät och under helgen har allt vatten omsatts som vanligt. Totalt har allt vatten i ledningarna omsatts tio gånger med hjälp av spolning och samtidigt har VA SYD tagit extra prover för att säkerställa att vattnet håller bra kvalitet. Alla värden från helgens provsvar ser bra ut. Det ger oss tillräckligt underlag för att kunna häva kokningsrekommendationen. Vi är oerhört glada att äntligen kunna ge detta besked och tackar än en gång lundaborna för sitt stora tålamod.

Vi kommer fortsätta med utökad provtagning av dricksvattnet en tid framåt för att ha koll på att kvaliteten på dricksvattnet är fortsatt bra. Även rengöringen och filmningen av ledningen på Tornavägen i helgen gick bra och nu pågår analys och sammanfattning av detta arbete. 

För information om vad som gäller inom sjukhusområdet hänvisar VA SYD till Region Skåne, 046-17 10 00, som ansvarar för och arbetar med åtgärder för vattenledningarna på sjukhusområdet.

Bakgrund

Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. 

Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet. Den 24 mars återinfördes kokningsrekommendationen i berörda områden. VA SYD och Region Skåne fortsätter sitt samarbete för att lösa problemen.

Under fredagen den 31 mars rengjordes och spolades med så kallad luft- och vattenspolning. Detta är en metod där luft blandas med vatten och skjuts in med högt tryck och skapar ett väldigt turbulent flöde inne i ledningen. 3 april kunde vi häva kokningsrekommendationen för ytterligare 3 000 lundabor. Ledningen på Tornavägen har sen piggats och filmats och spolningarna har avslutats.

Innehållsansvarig: webbredaktionen