Farligt Avfall

Nu kommer Farligt Avfall-bilen!

Farligt Avfall-bilen kör en tur varje vår och höst. Nu är det dags!

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och kemist som stannar på olika ställen i Burlöv och Malmö (och flera andra kommuner). Till lastbilen är det möjligt att lämna farligt avfall samt mindre elektronikprodukter från hushåll. Maxstorleken är en mikrovågsugn.

Exempel på farligt avfall:

  • Färg-, lim- och lackrester
  • Lågenergilampor och lysrör
  • Lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Sprayflaskor
  • Batterier
  • Spillolja
  • Övriga kemikalier

Vill du lämna?

På sysav.se/farligtavfallbilen kan du se alla stopp, tider och datum. 

Varför är det viktigt att sortera farligt avfall?

Farligt avfall innehåller återvinningsbara material eller ämnen som inte får läcka ut i naturen eller vattendrag. Man ska inte slänga det bland sitt vanliga avfall och man ska absolut inte hälla ut det i avloppet. På återvinningscentralen tas avfallet om hand, återvinns eller destrueras på ett säkert och miljövänligt sätt.