Vattenmätare

Om vattenmätaren fryser sönder

Vid minusgrader finns det en risk att vattenmätaren fryser sönder. Kontakta VA SYD direkt om du drabbas.

Om din vattenmätare fryser sönder ska du stänga av ventilerna på var sida om mätaren och kontakta VA SYD direkt, du kan felanmäla dygnet runt på 040-635 10 00. VA SYD byter vattenmätaren under ordinarie arbetstid. Kostnaden för detta betalas av dig som kund enligt VA-taxan. 

Sker en läcka utanför ordinarie arbetstid kan VA SYD erbjuda att plocka ner den frusna vattenmätaren och ersätta den med ett tillfälligt passrör för att återställa vattenförsörjningen. Kostnaden för denna extra insats är 1000 kronor och betalas av dig som kund. VA SYD hjälper inte till med att tina frusna vattenledningar inom fastigheten.

Din vattenmätare ägs av VA SYD, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas, och ska därför kontrollera att mätaren är placerad i ett uppvärmt utrymme som inte utsätts för frost.

Läs mer om vad som gäller när din vattenmätare skadas.

Du kanske även vill läsa