I juryn sitter representanter från Svenskt Vatten och VA-organisationer som arbetar med vårt vatten. Ladda upp klassens bidrag på kretsloppstävlingen.se senast den 14 mars 2016.

Kretseum, VA SYDs pedagogiska verksamhet, verkar tillsammans med Svenskt Vatten för att sprida kunskap om rent vatten och vikten av att värna det vatten vi har. Svenskt vatten har utvecklat ett lättillgängligt utbildningsmaterial för grundskolan* kring vattnets kretslopp. Utbildningsmaterialet består av såväl fakta som spännande experiment och en utmanade quiz som kan komplettera eller ersätta det undervisningsupplägg som du och dina kollegor arbetar utifrån idag. Ladda ner utbildningsmaterialet och läs mer om kretslopptävlingen på kretsloppstävlingen.se.

Kretseum kan även erbjuda klasser i årskurs 6-9 studiebesök på Kretseum kretslopp- och kunskapscentrum som hyser utställningen Den hållbara staden samt studiebesök för årskurs 4-9 på ett av våra avloppsreningsverk. Våra avloppsreningsverk tar emot besök under april-maj och september-oktober. För bokning och mer information se kretseum.se.

*Enligt läroplanen för biologi (människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling) och teknik (vanliga tekniska system i hemmet och samhället), åk 4-6 (skolverket.se).