Läckande dricksvattenrör

Många vattenläckor i januari

Hastiga temperaturväxlingar kan få dricksvattenrör att brista. Detta har lett till många vattenläckor runt om i våra medlemskommuner.

Den senaste tidens stora temperaturskillnader har orsakat många vattenläckor. Reparationsarbete pågår på flera ställen i VA SYDs medlemskommuner. Totalt har redan i januari ca 30 vattenläckor rapporterats. Bara i Malmö inföll sex läckor den 10 januari. Det är normalt med fler läckor den här tiden på året, men just nu är det ovanligt många på kort tid.

– När temperaturen stiger och sjunker så rör sig samtidigt marken. Dessa markrörelser är orsaken till att flera gjutjärnsrör brustit, säger Håkan Lundgren, avdelningschef på Rörnätsavdelningen.

– Vi vill gärna försöka fixa läckorna snabbt och säkra vattenleveransen, men självklart blir det ansträngt när det blir så många samtidigt.

Läckor som uppkommer då temperaturen växlar går inte att förutse eller förebygga. Beroende på hur läckan ser ut kan det ta mellan 4-8 timmar att felsöka och laga de brustna rören. Hittas läckan direkt, kan det gå ännu snabbare. Under tiden tvingas man stänga av vattnet för fastigheterna runt omkring under några timmar. Vi strävar efter att information om vattenavstängningar ska finnas på vasyd.se och sms skickas ut till berörda så snabbt det går.Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa